Numer telefonu:

+48 662-783-144

Email:

folga@centrumfloatingu.pl

Godziny otwarcia:

wt. - pt.: 17:00 - 21:00 / sob. - niedz.: 11:00 - 21:00

REGULAMIN
FOLGA Centrum Floatingu

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Czas wizyty liczony jest od umówionej godziny.
 2. Całkowity czas wizyty obejmuje:
  – przygotowanie do sesji – 5min
  – sesję floatingową – od 60min wzwyż, lub sesja sauny ganbanyoku od 30min wzwyż
  – przygotowanie się po sesji – 15min
 3. W przypadku spóźnienia klienta, czas wizyty może być skrócony o czas jego spóźnienia.
 4. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy FOLGA Centrum Floatingu, sesja zostanie przedłużona o czas równy powstałego opóźnienia.
 5. Z kabin floatingowych bądź sauny ganbanyouku korzystać mogą osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub za ich pisemną zgodą.
 6. Klient zobowiązany jest do pozostawienia okrycia wierzchniego na wieszaku w recepcji oraz do zmiany obuwia na klapki przed wejściem do sekcji z kabinami floatingowymi bądź sauną.
 7. Zabrania się korzystania z kabin floatingowych lub sauny ganbanyoku osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków oraz w stanie choroby stanowiącej zagrożenie dla siebie.
 8. Zabrania się korzystania z kabin floatingowych bądź sauny ganbanyoku osobom cierpiącym na epilepsję, choroby układu krążenia, zaawansowaną cukrzycę, ciężkie depresje lub psychozy (leczone psychiatrycznie), zakrzepicę, zapalenie ucha, posiadającym otwarte rany, uszkodzenie i/lub owrzodzenia skóry, podrażnienia i infekcje, kobietom w pierwszym trymestrze ciąży, osobom z wszczepionym rozrusznikiem serca.
 9. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz brania środków odurzających w tym także nasennych.
 10. Jeżeli klient zdecyduje się na sesję w stroju kąpielowym, strój ten nie może być farbujący.
 11. Do pomieszczeń z kabinami floatingowymi oraz sauną ganbanyoku zabrania się wnoszenia i używania perfum, dezodorantów oraz lakierów do włosów.
 12. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z kabin floatingowych lub sauny ganbanyoku, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu, urządzeń, ora zanieczyszczenie wody (np. spowodowane brakiem odpowiedniej higieny) odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice bądź opiekunowie. Obowiazuje odpłatnośc w pełnej wysokości wartości szkody oraz strat poniesionych przez ośrodek z tego tytułu.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody oraz wypadki wynikające z niestosowania się do regulaminu lub braku zachowania należytej ostrożności.
 14. Wewnątrz lokalu obowiązuje zakaz fotografowania o filmowania do użytku komercyjnego bez wcześniejszego uzyskania zgody właściciela ośrodka.
 15. Zakup usługi,dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu ośrodka.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY
PODCZAS KORZYSTANIA Z KABIN FLOATINGOWYCH

 1. Każdego klienta przed wejściem do kabiny floatingowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała i włosów mydłem lub żelem pod prysznic a następnie dokładne spłukanie środków myjących przed wejściem do kabiny. Dokładnie zmyć makijaż (W pomieszczeniu z kabiną jak i w całym ośrodku obowiązuje zakaz używania perfum, antyperspirantów w sprayu oraz lakierów do włosów).
 2. Ponieważ w pomieszczeniach z kabinami może być ślisko należy zachować szczególną ostrożność aby nie doszło do wypadku.
 3. Do kabiny floatingowej wchodzimy powoli i ostrożnie aby nie doszło do wypadku.
 4. W przypadku gdy solanka dostanie się do oczu, należy przepłukać oczy znajdującym się w kabinie spryskiwaczem z czystą wodą oraz osuszyć twarz, jeżeli to nie pomoże wówczas należy spokojnie otworzyć drzwi kabiny, wyjść i korzystając z umywalki, przemyć wodą oczy a następnie osuszyć twarz ręcznikiem. Sól jest całkowicie bezpieczna dla oczu i może powodować tylko ich szczypanie.
 5. W trakcie sesji może zajść potrzeba skorzystania z toalety, w takim wypadku ostrożnie opuszczamy kabinę uważając aby się nie poślizgnąć. Po skorzystaniu z toalety w trakcie sesji należy baz względnie wziąć prysznic przed ponownym wejściem do kabiny floatingowej.
 6. W kabinie nie wolno kłaść się na brzuchu i nurkować, grozi to zachłystnięciem i zanieczyszczeniem wody, oraz może być niebezpieczne dla zdrowia.
 7. Przed opuszczeniem kabiny floatingowej należy wstać z odchyloną głową i usunąć nadmiar solanki z włosów i skóry. W celu zmniejszenia ryzyka poślizgnięcia się, zabrania się stawania na progu kabiny.

REGULAMIN REZERWACJI
centrumfloatingu.pl

 1. Dokonanie rezerwacji na sesję floatingu lub sesję sauny ganbanyoku w ośrodku FOLGA Centrum Floatingu odbywa się poprzez kontakt:
  – telefoniczny, pod numerem: +48 662 783 144
  – poprzez e-mail: folga@centrumfloatingu.pl
  – poprzez wypełnienie formularza rezerwacji on-line na stronie internetowej www.centrumfloatingu.pl
 2. W trakcie rezerwacji należy wybrać formę płatności:
  -płatność w ośrodku, kartą lub gotówką
  -płatność on-line
  -voucher prezentowy/karnet
 3. Rezerwacji on-line możemy dokonać najwcześniej na następny dzień.
 4. W celu dokonania rezerwacji tego samego dnia należy skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 662 783 144
 5. Odwołanie rezerwacji możliwe jest na 24 godziny przed planowaną wizytą.
 6. Odwołanie rezerwacji w dniu wizyty, lub przed samą wizytą traktowane jest jako nie pojawienie się i zostaje odznaczone w systemie,
 7. Nie odwołanie wizyty w wymaganym czasie, skutkuje koniecznością uiszczenia przedpłaty w celu dokonania kolejnej rezerwacji.
 8. Nie pojawienie się na umówionej wizycie, jednoczesne nie poinformowanie o tym, lub poinformowanie tuż przed planowaną wizytą, skutkuje koniecznością opłacenia kolejnej wizyty z góry, oraz dopłatą 50% wartości wizyty na, której się nie pojawiliśmy, a nie została ona odpowiednio wcześnie odwołana.